Pla Integral de Mesures de
Prevenció de la COVID19 de la destinació Lloret de Mar

Què he de fer en cas de tenir símptomes de COVID-19?

El Pla integral

El Pla integral de mesures per preparar la destinació per a l’estiu del 2020 es va centrar a preparar tota la destinació transversalment per la COVID-19, coordinant tots els sectors i aprofitant sinergies (via pública, seguretat, platges, hotels, apartaments, habitatges d’ús turístic, càmpings, agències de viatges, restauració, comerç, esport, lleure diürn i oci nocturn).

Primera
destinació

Lloret de Mar va ser la primera destinació de l’Estat espanyol a treballar de manera integral totes les mesures de prevenció.

Directrius de l'OMS

Totes les mesures del Pla han seguit els criteris fixats per l’OMS (via pública, seguretat, platges, hotels, apartaments, habitatges d’ús turístic, càmpings, restauració, comerç, esport, lleure diürn i oci nocturn).

L'objectiu

L’objectiu fonamental era tenir una destinació plenament preparada i capaç d’oferir seguretat als visitants. No volíem ser els primers a obrir, però vam avançar feina per tal d’assegurar-nos que teníem prou temps per tenir totes les mesures implementades abans de l’inici de la temporada d’estiu.

La formació

El pal de paller d’aquest pla ha estat la formació de més de 8.000 treballadors. L’èxit de la resta de mesures que s’han implementat depenien del fet que els treballadors coneguessin perfectament com aplicar tots els protocols.

Platges

Zonificació de les platges de Lloret i Fenals
Mesures de seguretat i control d’aforament
Reforç de personal
Campanya de civisme

Qui ha participat
en el Pla integral?

Ajuntament de Lloret de Mar
Lloret Turisme
Mesa Empresarial
Gremi d’Hostaleria

Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries
Associació de Comerciants
Agències de viatges receptives
Empreses d’oci diürn i nocturn

Apartaments
Habitatges d’ús turístic (HUT)
Càmpings
Transports
Representants de treballadors turístics

En què ha consistit el
Pla integral?

Hem treballat per avançar tota la feina possible abans que es fessin públiques les normes de l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE). D’aquesta manera, hem pogut preparar totes les mesures que l’Estat exigeix als establiments i les destinacions per poder obrir amb tota seguretat.

El Pla integral ha constat de quatre etapes:

Etapa 0

Preparació
Inici: 14 de març

Etapa 1

Formacions generals
Inici: divendres 8 de maig

Etapa 2

Formacions sectorials
Inici: a partir del 13 de maig

Etapa 3

Implementació de les mesures i els protocols d’actuació
Del 30 de maig al 15 de juny

Reprodueix vídeo